شترمرغ من

انواع پر شترمرغ

با افزایش تقاضا برای پر شترمرغ وصادرات ان به کشورهای دیگر قیمت پر شترمرغ رو به افزایش میباشد

دسته:

توضیحات

شترمرغ حیوانی اقتصادی و پر فایده میباشد،یکی از مهمتزین مزیتهای اقتصادی شترمرغ پرهای زیباو بینظیرش میباشد.
پرشترمرغ ارزان قیمت که دارای کیفیت خوب وعالی باشددر بازار کمتر پیدا می شود بلکه پرهای بزرگ شترمرغ که شاهپر نامیده میشوند در  صورتیکه خوب رنگ امیزی شده باشند واز کیفیت خوبی برخوردار باشند از قیمت بالایی برخوردار هستند.