شترمرغ من

انواع گردگیر پر شترمرغ

پر شتر مرغ جهت تمیز کردن تجهیزات ظریف مثل دوربین، میکرسکوب، کامپیوتر، لوازم تزئینی، گردگیری وسایل منزل و رخت و لباس استفاده می شود.

دسته:

توضیحات

پس از اینکه سر شترمرغ بریده شد و خون بطور کامل از بدن خارج شد بلافاصله پر کنی اغاز می شود بهتر است ،پرهای شکسته ، خونی و کثیف را از ابتدا جدا کنیم تا باعث الودگی بقیه پرها نشوند.سپس پرها شسته و ضدعفونی شده وسورتبندی می شوتد تا برای ساخت داستر اماده شوند.