شترمرغ من

کراست

پوست کراست شترمرغ قیمت روز فروش مناسبی در برخی از مراکز عرضه اصلی داشته و از طریق این مراکز می توان آن را با قیمت مناسب تری خریداری نمود.

توضیحات

شاید بسیاری از افراد نام پوست کراست را شنیده باشند ولی اطلاعات کافی در رابطه با آن نداشته باشند.
پوست کراست شترمرغ محصولی است که تنها یک مرحله دیگر برای تبدیل به چرم شترمرغ طبیعی نیاز دارد.
کراست شترمرغ همان چرم خام بوده که به هیچ وجه رنگ نشده و فرآیند های تکمیلی روی آن انجام نشده است و به همین خاطر نیز کراست شترمرغ قیمت روز ارزان تری نسبت قیمت چرم شترمرغ طبیعی در بازار دارد.