شترمرغ من

شترمرغ بزرگ

بازار فروش شترمرغ | صادرات آن به سایر نقاط جهان

شتر مرغ نوعی پرنده بی پرواز است که بومی قاره آفریقا به شمار می رود . این پرنده نوشخوار کننده و از راسته ی سینه پهنان است تخم های شتر مرغ از هر پرنده ی دیگر بزرگ

بیشتر بخوانید