شترمرغ من

صادر کننده جوجه

جوجه شترمرغ دو ماهه

صادر کننده جوجه شترمرغ دو ماهه

جوجه شترمرغ دو ماهه در کشور ما توسطصادر کننده های بسیاریبه دیگر کشور ها ارسال می شود. این جوجه ها بر اساس شرایط رشد و ویژگی هایی که دارند در بازار ها قیمت گذاری می شوند و به فروش می رسند. هر پرنده ای که در طبیعت وجود دارد دارای مراحل رشد خاصی است که […]

بیشتر بخوانید